Thursday, May 31, 2007

Potopul..?

O relatare a Bibliei pe care foarte mulţi o puneau la îndoială, iar alţii o tăgăduiau şi o ironizau, a fost POTOPUL. Capitolele 6 - 9 din Geneza se ocupă cu descrierea lui. "Cum s-ar putea să fie adevărat aşa ceva?" ziceau scepticii. Cu toate că ne despart câteva mii de ani de acel eveniment, noi vrem să ştim dacă a fost sau nu potopul. Vrem să ne convingem dacă e adevărat ce spune Biblia sau e minciună. Cum putem şti aşa ceva? întrebăm arheologia, ea ne poate lămuri.

Arheologia a scos la lumină o seamă de istorisiri ale potopului. Potopul e pomenit în vechile scrieri caldeene, chineze, mexicane, greceşti, egiptene şi feniciene. Iar la multe popoare, care nu cunoşteau tehnica scrisului, cunoştinţa despre potop a rămas pe cale de tradiţie, adică s-a transmis oral din tată în fiu. În Germania, Dr. Johannes Riem a făcut un studiu aprofundat asupra tradiţiei potopului la multe popoare şi rezultatul l-a consemnat în cartea sa: "Die Sintflut in Sage und Wissenschaft”. în introducere, el zice: "Dintre toate tradiţiile, nici una nu e atât de generală, atât de răspândită pe pământ... ca tradiţia potopului”. Iar Dr. Richard Andree, alt învăţat german, a colectat 88 de tradiţii diferite ale potopului: 20 din Asia, 5 din Europa, 7 din Africa, 10 din Australia şi 46 de la popoarele din America. Faptul că sunt diferite, ar putea obiecta cineva, arată că nu sunt adevărate. Da, ele sunt diferite, spune şi autorul, însă toate au trei lucruri comune: 1) Toate mărturisesc că a fost un potop de ape pe pământ, care a nimicit omenirea. 2) Toate afirmă că mijlocul de salvare a fost o corabie. 3) Toate spun că o sămânţă de oameni a fost salvată de la nimicire; unele chiar precizează cifra de opt.

Arheologia a scos la suprafaţă mai multe tăbliţe de teracotă, un fel de plăci de lut, care erau scrise când erau moi, apoi se puneau la uscat, iar după aceea se aşezau în bibliotecă. După mii de ani, cu ajutorul hârleţului şi a târnăcopului, arheologia a reuşit să scoată de sub dărâmături, tăbliţe pe care sunt relatări în legătură cu potopul.

O expediţie arheologică sub conducere lui A.H.Layard a făcut săpături la Ninive între anii 1845-1847 şi a dezgropat unul din palatele lui Sanherib. Layard a adus mult material arheologic pentru Muzeul Britanic. Camera Comunelor a votat suma de 3.000 lire pentru muzeu şi Layard a fost trimis din nou pentru excavaţii. Între anii 1849-1851, el dezgroapă alt palat al lui Sanherib şi palatul lui Asurbanipal. Un îmbelşugat material arheologic a fost adus la Muzeul Britanic. După mai mulţi ani, un tânăr geniu, George Smith, funcţionar la muzeu şi cunoscător al scrierii cuneiforme, a fost însărcinat cu sortarea materialului şi cu copierea inscripţiilor de pe tăbliţele cele mai importante pentru cercetătorii străini. Lucrând astfel, într-o zi, dădu peste un fragment de tăbliţă pe care erau următoarele cuvinte:

"Corabia s-a oprit pe muntele Nisir. Eu am trimis un porumbel, şi el s-a dus. Porumbelul a mers şi s-a întors şi un loc de odihnă nu a găsit şi s-a reîntors”.

Smith şi-a dat seama de asemănarea acestor rânduri cu relatarea potopului din Geneza. Numaidecât a început să caute după cealaltă bucată ruptă a tăbliţei. Căutând, a găsit alte două tăbliţe, cu alte relatări tot despre potop. El a anunţat marea lui descoperire la 30 dec.1872, înaintea Societăţii Biblice de Arheologie din Londra. Aceasta a fost ceva senzaţional nu numai pentru bărbaţii de ştiinţă, ci chiar şi pentru public în general.

Până atunci se cunoştea o versiune babiloneană a potopului, descrisă de istoricul Berosus, un contemporan cu Alexandru Macedon. Toţi presupuneau însă că Berosus a împrumutat istoria potopului de la evreii care au fost în captivitatea babiloneană. Iată că acum se găsi o descriere a potopului, care era mult mai veche ca perioada captivităţii şi care se asemăna până în cele mai mici detailii cu istorisirea biblică.

Imediat după anunţarea acestei descoperiri, proprietarii ziarului "Daily Telegraph" din Londra au pus la dispoziţia lui George Smith suma de 1.000 lire însărcinându-l să meargă la Ninive să caute celelalte fragmente de tabliţe, spre a întregi această versiune asiriană a potopului.

Conform cu Enciclopedia Americană, 1946, vol. 2 pag. 433, George Smith a mers la Ninive şi a făcut săpături arheologice în anul 1873. Munca lui a fost încununată de succes prin descoperirea fenomenală a unei imense biblioteci cu 30.000 de tăbliţe şi cilindri, care au aparţinut colecţiei împăratului Asurbanipal, 668-626 î.d.Cr. , ultimul mare înpărat al Asiriei. Tot materialul descoperit l-a adus Muzeului Britanic. Această descoperire a dat un imbold deosebit arheologiei. El a fost trimis încă în trei expediţii. Cea din urmă n-a reuşit s-o ducă la sfârşit, căci moare de febră la Alepo în 19 aug.1875.

Între tăbliţele descoperite, mai multe cuprind anumite versiuni ale potopului. O tăbliţă spune că toată omenirea a fost nimicită de potop; se precizează că a fost nimicită din cauza păcatelor, cu excepţia celor care s-au refugiat în corabia unuia numit Phitutroth. Doar acesta împreună cu câteva persoane şi cu câteva animale au scăpat. Deci, este un fel de Noe caldeian. Mai spune că potopul a pustiit şapte zile, iar după ce s-a terminat pustiirea, cei din corabie au dat drumul la trei păsări ca să cerceteze pământul: un corb, o rândunică şi un porumbel. Observaţi cum se aseamănă relatarea caldeiană cu cea biblică?

Să luăm o altă tăbliţă din biblioteca lui Asurbanipal. Tabliţa este înscrisă la Muzeul Britanic sub nr.3375. Ea spune că dumnezeii, la un sfat, au hotărât potopul şi au cerut lui Karitadra să-şi facă o corabie destul de mare pentru el, familie şi animale. Când corabia a fost gata, au intrat în ea, au închis uşa şi îndată a început potopul, care a distrus omenirea.

Pe alte tăbliţe s-a găsit un poem epic, care vorbeşte despre un personaj numit Ghilgameş. Poemul a fost scris pe 12 tăbliţe cu un total de vreo 3.000 rânduri din care noi avem abia vreo jumătate. Acest poem a fost tradus şi în româneşte şi editat la Bucureşti. Poemul a fost scris în cuneiformă cu mult înainte de scrierea Genezei de către Moise. În rândurile 132 şi 133 din acest poem se spune:

"Am privit deasupra apelor, era linişte,
Şi toată omenirea era întoarsă în ţărână”.

Şi în acest poem sunt multe asemănări cu istorisirea biblică: îndrumarea dată, pregătirea corabiei, potopul cu furtună, nimicirea oamenilor, păstrarea vieţii, oprirea corăbiei pe un munte, trimiterea de păsări pentru cercetarea pământului, aducerea unei jertfe de mulţumire şi că această jertfă a fost acceptată, dându-se asigurarea că nu va mai fi un alt potop.

În descrierea potopului de către Berosus apar cam aceleaşi lucruri. Iată o parte din relatarea lui:

„În timpul domniei lui Xisutros, al zecelea împărat al Babilonului, a fost un mare potop. Înainte de a veni potopul, zeul Cronos a apărut regelui în vis şi l-a înştiinţat că pe ziua a 15-a a lunii Daisios, toţi oamenii vor pieri prin potop. El i-a spus... să-şi facă o corabie şi să intre în ea cu familia sa, cu prietenii săi cei mai dragi, să depoziteze în corabie provizii de mâncare şi băutură, să determine animale sălbatice, păsări şi patrupede, să intre... Xisutros a ascultat şi a clădit o corabie... A adunat tot ce i s-a poruncit şi s-a îmbarcat cu soţia, cu copiii şi cu prietenii săi cei mai intimi. Potopul a venit”.

Şi în această descriere, corabia s-a oprit pe un munte în Armenia, el a dat drumul la păsări şi a adus jertfă de mulţumire.

Ziarul "Buffalo Courier Express" a descris cum o expediţie recentă a lui Dana şi Ginger, într-o regiune neexplorată din Mexic, au găsit o veche descriere Maya a potopului. Unele detalii ale acestei istorisiri, ce era cunoscută de vechile triburi de băştinaşi ai Americii Centrale, sunt puţin fantastice, totuşi elementele de bază sunt comune cu cele biblice: că a fost un potop care a acoperit tot pământul; că potopul a nimicit oamenii şi vieţuitoarele; că un om cu familia sa a fost salvat într-o corabie, împreună cu animale şi păsări; că la sfârşitul potopului s-a dat drumul la păsări şi chiar nici frunza de măslin nu a fost omisă.

Povestiri despre potop s-au găsit la vechii locuitori ai Sudanului, Africa, la indigenii din Alaska, din Hawaii din Groenlanda, din Sumatra, Borneo, Polinezia, Micronezia, Melanezia, Noua Guinee, la tribul Batac, la chinezi, la indieni, la egipteni şi la greci.

Apoi potopul se constată din termenii folosiţi în precizarea timpului. Istoricul antic Berosus şi scrierile cuneiforme pomenesc de 10 monarhi, care au trăit „Înainte de potop", deci se afirmă că a existat potopul.

Cercetătorii Bibliei fac legătură între aceşti 10 monarhi şi cap.5 din Geneza, unde sunt înşiraţi cei 10 patriarhi de la Adam la Noe.

Ceva mai mult, Berosus susţine că scrisul a fost inventat nu după potop ci înainte de potop. Pe o tăbliţă cu scriere cuneiformă se păstrează relatarea cu privire la un împărat, care avea mare plăcere să citească scrierile rămase "dinaintea potopului". Împăratul Asurbanipal, care a înfiinţat vestita bibliotecă de la Ninive, aminteşte de "inscripţiile din timpul dinaintea potopului”.

Deci, termenii „Înainte de potop", "scrieri dinaintea potopului", "inscripţii din timpul dinaintea potopului" găsiţi pe tăbliţele dezgropate de arheologie, dovedesc că a fost potopul.

Ceea ce spune Biblia e confirmat şi de săpăturile făcute de arheologi în solul pământului. Descoperiri deosebit de interesante şi izbitoare, cu mare câştig pentru adevărul Bibliei, au fost făcute în anul 1929, când trei echipe de savanţi în arheologie au făcut săpături în Mesopotamia. Materialul documentar scos la suprafaţă stabileşte că în trecutul îndepărtat, un mare potop de ape a îngropat toată civilizaţia. S-au descoperit sute de scule şi obiecte cu o vechime de circa trei mii de ani înainte de împăratul Dariu.

O expediţie arheologică condusă de Sir C.Leonard Woolley a făcut săpături la vechea cetate Ur în Caldeea, la vreo 18 km depărtare de locul unde se crede că a fost grădina Eden. După ce au coborât cu săpăturile la peste 20 m adâncime, au dat peste un strat de noroi aluvial. Acest strat e de aproape trei metri grosime. În stratul acesta nu s-a găsit nici o urmă de civilizaţie. Până la el s-au găsit cioburi, unelte, obiecte, la fel şi sub el, dar nimic în el. Dr. Woolley, examinând vestigiile civilizaţiei găsite sub depozitul de noroi aluvial, care erau cu totul deosebite de cele de deasupra acestui strat, a exclamat: "Trebuie să fi fost o dezlănţuire năpraznică, grozavă şi definitivă, care a rupt continuarea istoriei anterioare”.

Altă expediţie a făcut săpături la cetatea Fara. Aceasta era sub conducerea lui Dr. E.Schmidt de la Universitatea din Pennsylvania. Cetatea Fara este la vreo 75 km mai la nord pe valea Eufratului. Se presupune că aici a trăit Noe şi şi-a făcut corabia. Expediţia lui Dr. Schmidt la fel a găsit stratul de noroi aluvial, care era compus dintr-o amestecătură de pământ galben şi nisip. Sub strat s-au găsit cărbuni de lemn şi cenuşă, vase decorate artistic, schelete, sigilii cilindrice, unelte de casă, toate având aparenţa că populaţia lovită pe neaşteptate de o mare catastrofă, "a fugit grăbită în dezordine, părăsind case şi toate cele aparţinătoare".

Cealaltă echipă de arheologi sub conducerea prof.Dr. S.Langdon de la Universitatea din Oxford a făcut săpături la cetatea Chiş, vreo 150 km în sus pe Eufrat. Şi aici s-a găsit stratul de noroi aluvial în grosime de 1,65 m fără nici un fel de obiecte. Astfel, hârleţul şi lopata au dat grai pământului, care mărturiseşte că a existat potopul.

În legătură cu potopul, ing.Theodor Thaut, cercetător ştiinţific la Institutul de Fizică Atomică al Academiei R.S.România, într-un documentar intitulat "Potopul: mit şi ipoteză ştiinţifică" spune: "...şi totuşi potopul biblic a existat. Este vorba nu atât de un "potop" (termenul e incorect, ci de o catastrofă ce a cuprins, la vremea aceea, aproape întreaga suprafaţă terestră; un cataclism cu cutremure şi erupţii vulcanice, cu inundaţii, cu deplasarea uscatului, cu mişcări ale continentelor şi scufundarea unor întregi regiuni ale globului”.

"Numărul argumentelor ştiinţifice, care confirmă potopul biblic, începând cu mitologia comparată şi terminând cu metodele moderne, nucleare, de măsurare a vârstelor diferitelor vestigii ce susţin teza, este din ce în ce mai mare”.

„În ce priveşte faptul în sine, (eliberat fireşte de aura mitului) s-ar părea că nu mai există suspiciuni”.

După ce face o analiză a mitologiei comparate, continuă: "Argumentele ştiinţifice care susţin ideea "potopului" pot fi dispuse în mai multe grupe. Una din acestea îl constitue domeniul ştiinţelor exacte: climatologia, hidrografia şi arheologia”.

Deci, ceea ce veacuri de-a rândul a fost tăgăduit de unii, în numele ştiinţei, cu scopul de a compromite Biblia, de a arăta că e o carte cu minciuni ce nu pot fi crezute, azi este confirmat ca adevăr, de ştiinţele exacte ale secolului al douăzecilea.

Biblia este stânca neclintită de la malul mării. Cu cât este mai lovită de valuri, cu atât devine mai sclipitoare în bătaia soarelui. Cu cât unii luptă împotriva ei, cu atât adevărul ei străluceşte mai mult.

Arheologia depune mărturie că potopul a existat, deci Biblia este adevărată.

Wednesday, May 30, 2007

Tu crezi Biblia..?

Unii n-o cred!
Alţ
ii spun că o cred, dar n-o trăiesc!
Alţ
ii spun că Biblia este adevărată si demonstrează lucrul acesta prin punerea în practica vieţilor lor, învăţăturile ei.
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu “a insuflat” oameni sfinţi care au vorbit si au scris voia Lui.
Unii pretind că Biblia este corectă din punct de vedere istoric
si incorectă ştiinţific. Dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci am putea să ne-ntrebăm dacă Biblia are cu adevărat răspuns la nevoile noastre spirituale.
Ştiaţi totuş
i că Biblia ne-a spus care este forma pământului, înainte de a ne-o dovedi Columbus? Isaia – unul din profeţii Vechiului Testament, vorbind despre Dumnezeu în cartea sa la capitolul 40, versetul 22, zice: ”El şade deasupra cercului pământului.”
Arheologii, în lucrările lor de explorare a pământului Bibliei, au găsit că datele istorice ale Bibliei sunt exacte. De exemplu, arheologii au descoperit multe table babiloniene făcute imediat după potop care se referă la acest eveniment. Este clar astfel, că un potop a distrus pământul, aşa cum spune Biblia, deşi criticii fără credinţă tăgăduiesc acest lucru. Aşa cum a zis marele savant Isaac Newton, “Sunt mult mai multe dovezile de autenticitate în Biblie, decât cele ale oricărei istorii (seculare) profane.”
Biblia ne redă fapte pe care noi nu le-am fi putut descoperi niciodată prin cercetare sau prin ra
ţionament. Aceste fapte au de-aface cu lucruri spirituale. Biblia ne spune cum Dumnezeu vrea ca noi să trăim. Ea ne vorbeşte despre dragostea lui Dumnezeu pentru fiinţa umană si despre judecata iminentă asupra celor care Îi resping mâna Lui plină de îndurare.
Biblia ne spune cum Domnul Isus Hristos a devenit om, cum a trăit pe pământ 33 de ani - ca să ne arate cum să trăim. El a murit pentru păcat – păcatul nostru,
si prin moartea Sa, toţi cei care L-au primit, au păcatele iertate.
Învierea glorioasă a Domnului Isus Hristos nu este un mit, ci un fapt. El a înviat, arătându-ne
si nouă că cel ce crede în El, într-o zi va învia pentru viata veşnică. Apoi, Domnul Isus Hristos S-a înălţat la cer si sade acum la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. El va reveni în curând pe nori.
Toate aceste lucruri le învă
ţăm din Biblie.
S-ar putea ca tu să crezi deja aceste lucruri. Dacă este a
şa, de ce să nu înveţi si mai multe din Biblie despre Dumnezeu, care vrea ca tu să trăieşti? Nu este chiar aşa de complicat. Dumnezeu, prin acelaşi Duh care a inspirat pe acei oameni sfinţi să scrie, este gata acum si vrea să-ti descopere voia Lui cu privire la tine.
El îş
i descoperă voia Lui prin Scriptură.

Tuesday, May 29, 2007

Mâini..

O minge de basket in mainile mele valoreaza aproximativ 19$.
O minge de basket in mainile lui Michael Jordan valoreaza aproximativ 33 milioane $.
Depinde de mainile in care se afla.

O minge de baseball in mainile mele valoreaza aproximativ 6$.
O minge de baseball in mainile lui Mark McGuire valoreaza 19 milioane $.
Depinde de mainile in care se afla.

O racheta de tenis este fara valoare in mainile mele.
O racheta de tenis in mainile lui Venus Williams reprezinta castigul unui campionat.
Depinde de mainile in care se afla.

Un toiag in mainile mele va tine la distanta un animal furios.
Un toiag in mainile lui Moise ar desparti marea.
Depinde de mainile in care se afla.

O prastie in mainile mele ar fi o jucarie de copii.
O prastie in mainile lui David ar insemna o arma puternica.
Depinde de mainile in care se afla.

Doi pesti si cinci paini in mainile mele nu ar inseamna decat doua sandwiciuri.
Doi pesti si cinci paini in mainile lui Isus ar hrani mii de persoane.
Depinde de mainile in care se afla.

Cuie in mainile mele ar putea folosi construirii unei colivii pentru pasari.
Cuie in mainile lui Isus Hristos ar avea ca efect salvarea intregii lumi.
Depinde de mainile in care se afla.

Acum poti sa vezi ca toate depind de mainile in care se gasesc.

Deci, puneti grijile, tristetile, frica, sperantele, visele, familia, relatiile in mainile lui Dumnezeu, deoarece…
Te vei putea odihni in timpul nopti, stiind ca Dumnezeu nu doarme, si lucreaza pentru tine!
Aceasta depinde de mainile in care se afla!

Monday, May 28, 2007

O noua zi... noi Alegeri...

Pentru urmatoarele ore voi fi expus cerintelor zilei. Acum si numai acum este vremea sa fac unele alegeri… Si pentru ca in urma cu 2000 de ani , Isus a urcat pe Calvar, murind si in locul meu, sunt liber sa aleg. Astfel ca…
Aleg sa iubesc…
Nici o imprejurare nu justifica ura, nici o nedreptate nu indreptateste amaraciunea. Aleg dragostea. Astazi il voi iubi pe Dumnezeu si tot ce iubeste El.

Aleg sa ma bucur…
Il invit pe Dumnezeu sa fie Dumnezeul meu , sa domneasca peste orice imprejurare. Voi refuza sa privesc problemele ca altceva decat simple ocazii ce mi se ofera pentru al vedea pe Dumnezeu la lucru. Aleg sa ma bucur de El .

Aleg sa raman in pace…
Voi trai ca un om care stie ca este iertat. Voi ierta la randul meu ca sa pot trai.

Aleg sa fiu rabdator…
Voi trece cu privirea stangaciile altora. In loc sa-i vorbesc de rau pe cei care ma supara ii voi binecuvanta. In loc de a ma plange ca am de asteptat ii voi multumi Lui Dumnezeu pentru clipele de asteptare in care ma voi ruga Lui. In loc sa reactionez in fata noilor sar
cini, le voi implini plin de bucurie si curaj.
Aleg sa fiu bun cu cei din jurul meu.
Voi fi bun cu cei saraci pentru ca sunt singuri. Bun si cu cei bogati pentru ca sunt framantati de multe
temeri. Si voi fi bun si cu cei rai fiindca exact asa s-a purtat Dumnezeu cu mine.
Aleg sa fiu onest, sa fac binele…
Voi prefera sa raman sarac decat sa am un castig necinstit . Voi fi atent cu propriile mele greseli inainte de a acuza pe altcineva .Da voi alege si astazi facerea de bine.

Aleg sa raman credincios …
Astazi imi voi tine promisiunile . Datornicii mei nu voi regreta increderea pe care o au in mine. Asociatii mei nu imi vor pune la indoiala cuvantul.

Aleg sa fiu bland…
Nimic nu sa castiga cu adevarat prin forta pumnului. Da voi alege blandetea. Daca imi voi ridica glasul, fie ca aceasta sa se intample numai pentru a-i aduce lauda Lui Dumnezeu. Daca voi avea vreo pretentie, fie ca s-o am numai de la mine.

Aleg sa ma stapanesc..
Sunt o fiinta spirituala. Refuz sa ingadui ca ceea ce va putrezi sa stapaneasca peste ceea ce este etern. Aleg stapanirea de sine. Ma voi lasa cuprins de inflacararea pasiunii numai in credinta mea. Ma voi lasa influentat numai de Dumnezeu. Ma voi lasa invatat numai de Hristos.

Aleg stapanirea de sine.
DRAGOSTEA, BUCURIA, PACE, INDELUNGA RABDARE, BUNATAREA, FACEREA DE BINE, CREDINCIOSIA, BLANDETEA, STAPANIREA DE SINE…
Pe acestea le aleg pentru ziua de astazi, daca voi reusi sa le urmaresc clipa de clipa ii voi aduce multumiri Lui Dumnezeu. Daca voi fi infrant voi cauta fata Lui in rugaciune. Iar cand ziua sa va sfarsi, imi voi culca linistit capul pe perna si ma voi odihni dupa inca o zi traita in prezenta Lui Dumnezeu.

Sunday, May 27, 2007

Pregateste-te sa-l intalnesti pe Dumnezeu!


Te-ai intrebat vreodata ce se va întâmpla cu tine dupa ce vei pleca din lumea aceasta? Te-ai intrebat macar o singura data, unde-ti vei petrece vesnicia? Iată o întrebare cutremurator de serioasa la care trebuie sa dai un raspuns clar. Fara sa fi dat un raspuns clar la întrebarea aceasta, poţi sa mananci, sa bei si sa te distrezi?Poţi sa te duci la tot felul de petreceri, sa dansezi si sa canti? Poti sa te duci în bar, fara sa tii socoteala ca ai un suflet de care trebuie sa te ingrijesti si o vesnicie in care ai sa intri? Iti poti omori timpul cu televizorul sau cu un roman sau cu o tovarasie rea? Cu întrebarea aceasta la care nu ai dat inca un raspuns cuvenit mai poţi sa treci prin viata ca si când ai merge la o petrecere oarecare? Ce ai gandi, cand ai vedea un teatru deasupra unui spital, sau o discoteca deasupra unui cimitir? Nu-i asa ca aceste asocieri sunt total nepotrivite? Ei bine aceste nepotriviri nu se pot compara nici pe departe cu nepasarea fată de sufletul tau si de vesnicie. Ai putea sa pasesti in vesnicie asa cum esti? De la discoteca direct la scaunul de judecata al lui Dumnezeu? De la bar în fata Judecatorului suprem? De la cantarea desmatata la cantari de lauda in cinstea lui Dumnezeu? De la injuraturi la slavirea lui Dumnezeu? De la tovarasia celor care nu vor sa stie de Dumnezeu în viata lor de fiecare zi la tovarasia luminoasa a sfintilor si a ingerilor din scaunul de domnie al lui Dumnezeu? De la minciuna , betie, hotie, rautate, desfrau la strazile de aur ale cerului? Nu, nu, asa ceva nu se poate. Ce este de facut atunci? Nimic altceva decât sa te pregatesti sa intalnesti pe Dumnezeu. Nu vrei sa te pregatesti? Cate glasuri iti vorbesc lamurit si te indeamna la aceasta! Dumnezeu însuşi spune: Pregateste-te! Orice suferinta iti spune: Pregateste-te! Orice pat de boala iti spune: Pregateste-te! Orice inmormantare iti spune: Pregateste-te! Orice mormant deschis iti spune: Pregateste-te! Ia seama bine la toate aceste glasuri si pregateste-te! Nu mai intarzia nici macar o clipa. Viata noastra nu este decat un abur care se arata putin si apoi piere. Timp de pierdut nu mai este; trece ziua si incepe sa se lase umbra serii! Vremea in care te poti pregati are un sfarsit. Nu pierde dar prilejul sa te pregatesti. Cum? Primind pe Domnul Hristos ca Mantuitor şi traind o viata sfanta cu El. Dumnezeu în dragostea Lui a facut totul ca sa fim pregatiti pentru aceasta intalnire pe care nici unul dintre noi nu o poate evita.

"Harul lui Dumnezeu care aduce mantuire pentru toti oamenii a fost aratat si ne invata s-o rupem cu paganatatea si cu poftele lumesti si sa traim in veacul de acum cu cumpatare, dreptate şi evlavie, asteptand fericita noastra nadejde si aratarea slavei marelui nostru Dumnezeu si Mantuitor Isus Hristos. El s-a dat pe Sine insusi pentru noi,ca sa ne rascumpere din orice faradelege si sa-si curateasca un popor care sa fie al Lui, plin de ravna pentru fapte bune." - (Tit 2.11-15).
Ai avut parte de harul lui Dumnezeu? Ai rupt-o cu paganatatea si cu poftele lumesti? Traiesti tu acum in cumpatare si evlavie? Astepti pe Domnul Isus sa vina, ca sa te ia în cer? Stii bine ca prin moartea Lui ai fost curatit de orice pacat? Daca nu stii nimic despre aceste lucruri asa de importante si daca mai ales viata ta nu se potriveste cu ceea ce spune Dumnezeu, atunci nu eati pregatit ca sa-L intalnesti. Iata de ce nu e bine sa mai pierzi o singură clipa.Fiul lui Dumnezeu a murit rastignit pe cruce. Acolo,
"El a purtat pacatele noastre in trupul Sau pe lemn, pentru ca noi, fiind morti fata de pacate, sa traim pentru neprihanire". - (Petru2.24).
Jertfa cea mare a fost adusa,pretul cel mare a fost platit.Esti bine venit înaintea lui Dumnezeu. Crede în Domnul Isus (Ioan 3.36). El primeste pe toti cati vin la El (Ioan 6.37).Vino la El asa cum esti! Nu astepta sa te faci mai bun! Spune-I Lui toate pacatele tale! Cere-I iertare pentru ele! Crede ca Domnul Isus a murit pe cruce la Golgota pentru pacatele tale, si, in clipa in care crezi, primesti de la Dumnezeu iertare pentru toate pacatele dar si putere ca sa traiesti o viata sfanta.. Caci ,,El era strapuns pentru pacatele noastre, zdrobit pentu faradelegile noastre….si prin ranile Lui suntem tamaduiti. Noi rataceam cu totii ca niste oi, dar Domnul a facut sa cada asupra Lui nelegiuirea noastra a tuturor. Da-ti fiinta in stapanirea Domnului Isus, ca sa faci numai voia Lui si începe de astazi o viata noua, in care El sa fie cu adevarat Mantuitorul şi Domnul tu!Asa esti pregatit sa intalnesti pe Dumnezeu.Altfel nu. Sa nu cumva sa te înseli.

Baga bine de seama!

"Oamenilor le este randuit sa moara o singura data, iar dupa aceea vine judecata"
- (Evrei 9.27).

Saturday, May 26, 2007

Scrisoarea unui Prieten AdevaratDragul meu


Te iubesc.Mi-am varsat sangele ca sa te curatesc,iar acum tu esti un om nou.

Esti scump in ochii Mei si Eu te-am creat asa.Sa nu te critici si sa nu te dispretuiesti pentru ca nu esti perfect.Aceasta nu te va conduce decat la frustrari.Eu vreau ca tu sa crezi in Mine tot timpul.

Stai in puterea si dragostea Mea si vei fi liber. Fii tu insati si nu lasa alti oameni sa conduca viata.

Daca Ma vei lasa , te voi calauzi.Fii constient de prezenta Mea in toate.Eu iti dau rabdarea , dragostea , bucuria si pacea , pentru ca raspunsul problemelor tale se afla doar la Mine.

Eu sunt Pastorul tau si te voi conduce.Urmeaza-Ma doar pe Mine.Nu uita niciodata acest lucru. Asculta si Eu iti voi vorbi in interiorul fiintei tale si vei sti astfel voia Mea.Te iubesc , lasa ca dragostea Mea sa se raspandeasca prin fiinta ta.

Nu te ingrijora de viata ta , caci raspunsul pentru ea Imi apartine.Eu te voi transforma in asa fel , incat nici nu vei observa.Nu te dispretui si nu-i dispretui nici pe altii , pentru ca Eu va iubesc.

Nu te mai uita la tine insuti , caci vei fi deceptionat.Priveste doar la Mine , caci Eu conduc , Eu transform , Eu fac totul , dar numai atunci cand tu nu te vei opune.Eu nu voi actiona niciodata impotriva vointei tale.

Esti al Meu , fa-Mi bucuria sa te pot face asemenea Mie.Lasa-Ma sa fiu Autorul bucuriei si pacii din viata ta , caci doar de la Mine vin acestea.Tu nu mai esti al tau , Eu te-am rascumparat cu pretul sangelui Meu si Imi apartii.

Singura porunca pe care trebuie s-o respecti este:,,SA PRIVESTI DOAR LA MINE’’, nu la tine sau la altii.Nu-ti este bine sa te framanti , ci odihneste-te in dragostea Mea.Deja sti ca nu te poti schimba singur ; lasa-Ma pe Mine sa o fac.Voia Mea este perfecta , iar putera Mea suficienta.

Priveste doar la Mine , stii bine ca te iubesc.

AL TAU DOMN ISUS.

Friday, May 25, 2007

Dragostea si trecerea timpului


"Astfel Iacov a slujit sapte ani pentru Rahela, si anii acestia i s-au parut ca vreo câteva zile, pentru ca o iubea." - Geneza 29,20

Cât de încet trec minutele când trebuie sa înceapa ceva frumos si interesant! Cât de asteptat este gongul care face sa se ridice cortina. Parca timpul a întepenit si trebuie sa-l urneasca cineva din loc.
Când intram în vacanta, ne-am dori sa se opreasca timpul sau sa se deruleze cu încetinitorul. Dar cât de repede zboara când vrei sa te bucuri de el!
Este curios ca cei sapte ani de asteptare ai lui Iacov, înainte sa o primeasca pe Rahela de sotie, i s-au parut asa de putini. Lucra si slujea cu atâta pasiune; era asa de concentrat asupra treburilor sale, încât nici nu avea ragaz sa se gândeasca la trecerea timpului. Având o motivatie puternica, perceptia timpului era cu totul alta.
Din punctul de vedere al fizicii clasice, timpul trece cu masuri egale. Din punctul de vedere al fizicii postmoderne, timpul nu mai curge uniform si constant. Din punctul de vedere al sufletului, lucrurile sunt si mai relative: a avea sau a nu avea timp este, în ultima instanta, o chestiune de suflet si nu de aritmetica. O socoteala incorecta din perspectiva sufletului duce la pierderi serioase de timp.
Sufletul are nevoie si de urgenta si de relaxare. Avem nevoie si de momente intensive si de clipe de refacere. Foarfecele este în mâna noastra. Putem taia bucati mai scurte sau mai lungi, dupa dorinta. Cel mai bine este sa taiem cu mintea bucatile pentru suflet si cu sufletul, bucatile pentru minte. Ne vom gasi echilibrul si linistea de care avem nevoie. Succes!

Thursday, May 24, 2007

Fara Dragoste...


Inteligenta fara dragoste, te face pervers.

Justitia fara dragoste, te face implacabil.

Diplomatia fara dragoste, te face ipocrit .

Succesul fara dragoste, te face arogant.

Bogatia fara dragoste, te face avar.

Supunerea fara dragoste, te face servil.

Saracia fara dragoste, te face orgolios.

Frumusetea fara dragoste, te face ridicol.

Autoritatea fara dragoste, te face tiran.

Munca fara dragoste, te face sclav.

Simplitatea fara dragoste, isi pierde valoarea.

Vorbele fara dragoste, te fac introvertit.

Legea fara dragoste, te supune.

Politica fara dragoste, te face egoist.

VIATA FARA DRAGOSTE... ISI PIERDE SENSUL.