Monday, November 5, 2007

Nu dispera...


Nu dispera în ceasul de-ncercare!
Doar grâul e ales spre a fi cernut.
Tu n-ai să pieri ca pleava dusă-n zare,
când eşti suflare sfântă şi nu lut.

Priveşte norul martorilor, mare.
E drum-ngust, dar bătătorit.
Răcneşte leul fioros de tare,
dar aminteşte-ţi că-i înlănţuit!

Nu vezi tu peste vălul de-nnorare
cununa biruinţei strălucind?
E scris că cel ce rabdă până moare -
acela numai fi-va mântuit.

Şi Domnul a trecut prin suferinţe
şi arăbdat ocară şi dispreţ,
de-aceea este Domnul biruinţei
comoara cerului , cea mai de preţ.

În seceta-ncercării, tu ascultă
cum clipoceşte apa de izvor.
De n-ar fi încercări, de n-ar fi luptă,
n-ar fi cunună pentru-nvingători.

O, nu dori în ceasul de-ncercare,
chiar veac de-ţi pare, să ajungi să mori!
Te-aşteaptă răsplătirea cea mare:
cununa vieţii, cea de-nvingător.
de Tatiana Topciu

Sunday, November 4, 2007

Just some quotes:

"The best way to drive out the devil, if he will not yield to texts of Scripture, is to jeer and flout him, for he cannot bear scorn." - Luther"The devill . . the prowde spirite . . cannot endure to be mocked." -
Thomas More
"
There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe, and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors." - C. S. Lewis