Monday, May 31, 2010

Wednesday, May 26, 2010

New colours..

"Cerul este mai albastru,
Pământul este mai verde.
În fiecare lucru există ceva special
Pe care ochii fără Hristos nu-l pot vedea."
- G. Wade Robinson

Tuesday, May 25, 2010

numai Tu.

"Oricât m-aș strădui
Și oricăte lacrimi aș vărsa
Tot păcatul nu-l pot spăla
Tu, și numai Tu poți mântui."


-Augustus Toplady

Monday, May 24, 2010

Promisiuni, nu îndemnuri!

Este foarte important să înțelegem că afirmațiile din Ezechiel 36 sunt promisiuni pe care Dumnezeu le va îndeplini, nu sunt îndemnuri pe care credincioșii ar trebui să le urmeze. Aceste promisiuni sunt necondiționate și sunt întotdeauna împlinite în viața fiecărui creștin. Dumnezeu se va asigura de succesul împlinirii acestor promisiuni, nu omul.

"Eu vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți."

"Eu vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri."

"Eu vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou."

"Eu voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne."

"Eu voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele."

"Eu voi fi Dumnezeul vostru."

"Eu vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre."

Ca răspuns la aceste făgăduințe nespus de mari și de prețioase, fiecare creștin ar trebui să înalțe strigăte de laudă către Dumnezeu.

Justificare si Regenerare - Charles Leiter